اختلالات گفتار و زبان

 • اوتیسم و آسپرگر
 • سندروم داون
 • عقب ماندگی ذهنی
 • ناروانی کودک و بزرگسال
 • اختلالات بلع و دیس فاژی
 • اختلالات صدا در کودکان و بزرگسالان
 • آفازی کودک و SLI
 • آفازی و اختلالات زبان در بزرگسالان
 • اختلالات تلفظ گفتار
 • کودکان کم شنوا
 • شکاف کام و لب

اختلالات و ناتوانی های جسمی و حرکتی

 • کودکان فلج مغزی (cp)
 • دسیتروفی های عضلانی
 • میوپاتی
 • نروپاتی
 • ضایعات اعصاب محیطی
 • ضایعات تاندونی اندام ها
 • سکته مغزی
 • اسکلروزیس ها(MS)
 • پارکینسون
 • ضربه مغزی
 • ضایعات نخاعی
 • میلو مننگوسل 

جزییات بیشتری در مورد برخی از این اختلالات مطالعه کنید:

اختلالات و تاخیر ذهنی

 • اوتیسم
 • کودکان بیش فعال ADHD
 • اختلالات یادگیری LD
 • مشکلات کمبود توجه و تمرکز ADD
 • سندروم داون
 • عقب ماندگی های ذهنی
 • آسپرگر
 • اختلالات رفتاری کودکان
 • کودکان دارای اختلالات SI
 • کلامزی clumsy